Zdrowie to podstawa !
Thursday January 24th 2019

Czy wiesz co wdychasz w dymie papierosowym?

Generyczny palacz na pytanie „Czy wiesz co występuje w zestawie papierosa?” odpowiedziałby pewno, iż tylko i wyłącznie tytoń. Ten brak wiedzy może powodować właśnie tak częste sięganie po pety przez Polaków.

Niebagatelna jest więc edukacja ziomków i cedowanie im wiedzy tyczącej się tego, tak dalece szkodliwy jest nałóg palenia kipów i wyświetlić o ciągłościach takiego uzależnienia.
Chcesz pozbyć się nałogu palenia: rzucanie palenia


O ile wyszukujesz sprawnego sposobu na rzucenie palenia to odwiedź na pewno teraz: Jak rzucić palenie

Istnieje obszerne prawdopodobieństwo, że gdyby świadomość tego co naprawdę występuje w zestawie szlugów wydajnie odstraszył aby ewentualnych nałogowców. Dzięki temu zaiste w tym artykule chciałbym przedstawić zestaw petów i wykazać was co po prawdzie wdychacie w dymie papierosowym.papierosy

Ewidencja aliansów syntetycznych zawartych w dymie papierosowym:
Aceton – rozcieńczalnik, moduł farb i lakierów.
Amoniak – używany w chłodnictwie, moduł nawozów mineralnych.
Arsen – wykorzystywany też jako popularna trucizna na szczury i inne gryzonie.
Benzopiren – związek o własnościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle syntetycznym.
Butan – gaz napędowy, użytkowany do wyrobu benzyny.
Chlorek winylu – alians używany między innymi. do produkcji plastiku. Posiada właściwości karcinogenne.
Ciała smołowate – są odpowiedzialne za pojawienie się mięsaków złośliwych u ziemianina.
Cyjanowodór – kwas pruski, gaz używany poprzez nazistów w komorach lotnych do masowego ludobójstwa.
Ddt – insektycyd polichorowy.
Dibenzoakrydyna – wykorzystywana przy produkcji barwników. Posiada cechy karcinogenne.
Dimetylonitrozoamina – alians użytkowany w przemyśle sztucznym.
Fenole – unicestwiają rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te klarują inhalowane przez człowieka powietrze i bronią drogi oddechowe przed zgłębianiem poprzez ich ściany mazi i aliansów sztucznych jak i zarazków, dając za przykład. wirusów.
Formaldehyd – alians stosowany m.in.. do konserwacji preparatów biologicznych, m.in.. żab.
Kadm – silnie gderający metal o własnościach karcynogennych.
Metanol – dotkliwe jojczący związek syntetyczny, stosowany do fabrykacji etylin silnikowych.
Naftyloamina – wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada własności rakotwórcze.
Nikotyna – działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym dodatkowo naczyń wieńcowych uzupełniających serce), pogłębia ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a też odciska negatywnie na allel p53, który powściąga niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie mięsaków.
Piren – związek wykorzystywany w syntezie organicznej.
Polon – promieniotwórczy pierwiastek. Posiada cechy rakotwórcze.
Tlenek węgla (czad, Co) – tłumiąc zawartość tlenu we krwi, w spory sposób utrudnia robotę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów tworu osobnika. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci całego szeregu osób w trakcie ogni.
Toluidyna – użytkowana w syntezie syntetycznej. Posiada właściwości karcinogenne.
Uretan – alians o własnościach rakotwórczych.
Mam nadzieję, iż ten artykuł da do teoretyzowanie w każdym bądź razie części i kto wie część z was zastanowi się nad odleglejszym paleniem.

Pages

Interesting Sites

    Archives